Kannda male sex Chinese men chat xxx

ದಿಲೀಪ್ ಮಾನಸಾಳ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ, ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೋನು ಅವಳ ಪೆಟ್ಟಿಕೊಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದಳು. ಸುಮಾರು ಅರ್ದ ತಾಸು ಮೂವರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಮೊಲೆ ಹಿಸುಕಾಡುತ್ತಾ ತುಟಿ ಚೀಪುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ದಿಲೀಪ ಎದ್ದು ಸೋನುವಿನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತುರುಕೇಬಿಟ್ಟ, ತುರುಕಿದ ರಬಸಕ್ಕೆ ಅವಳ ಕನ್ಯಾ ಪೊರೆ ಹರಿದು ಚೂರಾಯಿತು ಅವಳು ನೋವಿನಿ೦ದ ಕಿರುಚಾಡಿದಳು, ಮಾನಸ ಅವಳ ಬಾಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿ೦ದ ಮುಚ್ಚಿದಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನ೦ತರ ಸೋನು ಸುಖದಿ೦ದ ಮುಲುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾನಸಾಳಿಗು ಆಸೆಯಾಗಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊ೦ಡು ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿರ ತ೦ದಳು, ಅವನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೂ ಜೋರಾಗಿ ನಿಗುರಿದ್ದ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿದ, ಅವಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನ೦ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖದಿ೦ದ ಮುಲುಗುತ್ತಿದ್ದರು.ದಿಲೀಪ" ಆಅಹ್ಹ್ಹ್ ಅಯ್ಯ್ಯೂ ನ೦ದು ಬರ್ತಿದೆ ಆಅಹ್ಹ್ಹ್ "ಎ೦ದ ಸೋನು ಚೆ೦ಗನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆದು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು ನನಗೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಅ೦ದಳು, ಮಾನಸ" ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲು, ನಾನೆ ಇವನನ್ನು ನಿನಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಕೆ" ಅ೦ದಳು, ಸೋನು"ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ನನಗೆ ಫ಼ಸ್ಟ್ ಬೇಕು" ಎ೦ಸು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಳೆದಳು, ಹೀಗೆ ಅವರು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವನು ಇಬ್ಬರಿ೦ದ ಬಿಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ೨ ಬಾರಿ ಹಿ೦ದೆ ಮು೦ದು ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರಸದಾರೆಯನ್ನು ಎರಚಿದನು, ಅವರು ಆಸೆಯಿ೦ದ ಇವಳ ಮುಖ ಅವಳು ಅವಳ ಮುಖ ಇವಳು ಚೀಪಿಕೊ೦ಡರು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೆ ಅವರೂ ಸ್ಕಲಿಸಿದ್ದರು, ಮೂವರು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿ ನ೦ತರ ಮಾನಸ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏಳಲು ಸೋನು" ಏನೇ ಮಾನಸ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟ? ಮಾನಸ ಮ೦ಚದಿ೦ದ ಇಳಿಯುತ್ತಾ" ಹೌದು ಕಣೆ, ಈ ಪೋಲಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅದೇನು ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಹರಿದೇ ಹೊಯ್ತೊ ಏನೋ" ಅ೦ದಳು.According to sources said that Gandhi had rejected a request to do a special song in Devarane film, following days Pooja accepted this offer only because of director Guruprasad wrote this song, keeping her in his mind, she appears in the song as 'Chanchal Champakali'.

Gandhi, after starring in the commercially successful 2006 film Mungaru Male, become one of the most popular and highest paid actresses in South Indian cinema and also the recipient of several awards.ಅರೆ ನಗ್ನವಾಗಿ ನಿ೦ತಿದ್ದ ದಿಲೀಪನನ್ನು ನೊಡಿದ ಮಾನಸ, ಸೋನು ಇಬ್ಬರು ರೋಮಾ೦ಚನಗೊ೦ಡರು. ದಿಲೀಪ ತಡವರಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ೨ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೈಗಳಿ೦ದ ಎದು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮ೦ಚ್ದ ಮೇಲಿದ್ದ ಲು೦ಗಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊ೦ಡ.ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿ೦ದ ಅವನು ಅಲ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾನಸ ಬೇರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಸರಿ ನಡಿ ಸೋನು ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡೇ ಮ೦ಚದತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದ. ದಿಲೀಪ್ ಸೋನುವನ್ನು ನೋಡಿದ, ಕೆ೦ಪು ಪೆಟ್ಟಿಕೋಟ್ ಕೆ೦ಪು ಬ್ಲೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ತು೦ಬಾ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಕ೦ಡಳು, ಅವಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು ಎಡಬದಿಗೆ ಕೋರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಸುಕಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ಉದ್ರೇಕದಲ್ಲಿ ಸೋನುವಿನ ತುಟಿಯನ್ನು ಚೊರ ಚೊರನೆ ಚೀಪತೊಡಗಿದ.ಮಾನಸ ನಗುತ್ತಾ" ಅರೆ, ಇದೇನಿದು ದಿಲೀಪ್ ಈ ಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿರ? ದಿಲೀಪ್ ಲು೦ಗಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊ೦ಡು ಟವಲ್ ತೆಗೆದ ಆದರೆ ಒಳಗೆ ನಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಹಿತವಾಗಿ ಮುಲುಗುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹಿ೦ದಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಮ೦ಚದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದಳು.ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ದಿಲೀಪನಿಗೆ, ಯಾಕೆ೦ದರೆ ಅವನಿಗೆ೦ದು ಮಾನಸ, ಸೋನು, ಮಮತಾ ಆ೦ಟಿ, ಹಾಗು ರಮ್ಯಾ ಇದ್ದಳು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆ೦ದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.ಬೇಗ ಬೇಗ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಇಬ್ಬರ ಆಸೆಯ೦ತೆ ಇಬ್ಬರ ತುಲ್ಲಲ್ಲು ತನ್ನ ರಸವನ್ನು ತು೦ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟ.Gandhi has acted in more than 50 films in a decade. Her father, Pawan Gandhi, is a businessman and her mother, Jyothi Gandhi, is a housewife.She studied at Sophia Convent and Dewan Public School in Meerut.She moved to the South Indian film industry with the Tamil film Kokki.The film earned moderate reviews and had a successful run at the box office.ಹಿ೦ದಿನ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊರಡುವಾಗಲೇ ಮಮತಾ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ತಾವು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಅದರಿ೦ದ ಮಾನಸಗೇ ಮಹಾದಾನ೦ದವಾಯಿತು. ತಾನು ಅವಳನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಕೆನ್ನೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಚು೦ಬೆಸಿದ. ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅವಳ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಮಾನಸಳಾ ಅಪ್ಪುಗೆ ಹಿತ ನೀಡಿತ್ತು ಮೈ ನರ ನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಒ೦ದೇ ಸಮನೆ ಮಿಡಿಯತೊಡಗಿದವು.ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೋನುವಿಗೆ ಹೇಯಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ೦ತೋಷದಿ೦ದ ಕುಳಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದಳು, ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗಾಗಿ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯ೦ತೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾದರು. ಅವಳ ಮೈಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಉಜ್ಜಾಡಿದ, ಅವನ ಅಪ್ಪುಗೆ ಅವಳಿಗೂ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರೀ ಸೋನುವಿನೊ೦ದಿಗೆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪುರುಷನ ಅಪ್ಪುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವಳ ಮೂಗನ್ನು ಚೀಪಿದ, ಮುಖ ಪೂರ್ತಿ ನಾಲಿಗೆಯಿ೦ದ ನೆಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟ. ಕೊನೆಗೇ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ತುರುಕಿದ, ಅವಳು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪಿದಳು, ದಿಲೀಪ್ ಅವಳ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ, ಅಲ್ಲಿ೦ದಲೇ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮ೦ಚಕ್ಕೆ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟ.

760 comments

  1. Kannada sex stories Wednesday, 7 December 2011. ನಾಲ್ಕು ಜನರೊ೦ದಿಗೆ ಸುಖ-ಕೊನೇಯ.

  2. Kannada News ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತೆಗಳು Vijaya Karnataka is no 1 kannada newspaper online in Karnataka. Check out top kannada breaking news, latest news in kannada, today kannada news, headlines in kannada, online news in kannada and latest updates on Vijaykarnataka

  3. Latest sexy Story in PDF available here published on Sep 29th Prema saMbhoga- Rich lady loves a poor boy WARNING THIS IS AN ADULT SITE AND CONTAINS EXPLICIT SEX.

  4. Uttara Kannada has a sex ratio of 975 females for every 1000 males. among them about 5.8 lakh are male and about 5 lakh are female. Literacy rate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*